Henk

Henk is zoals wij dat noemen de uitvoerende factor.
Tamara verteld wanneer hij met wie waar naar toe moet.
Ook voert hij grotendeels deplannen uit die gemaakt worden zoals de bouw van de kattenren.